حمل و نقل – از ترکیه به ایران

خدمات مشاوره حمل و حمل

آذر تور كه از زمان تاسیس به این طرف خدمات زنجیره تامین تسلیم كلید را به عنوان هدف خود برگزیده است، امروز با موفقیت خدمات خود را به مشتریان بخشهای مختلف از صنعت اتومبیل گرفته تا توتون، از سوخت وسائط نقلیه گرفته تا الكترونیك، از لوازم آرایشی گرفته تا مواد غذایی ارائه می كند.   شركت ما همراه با شركتهای همكار حمل و نقل با كادر متخصصی كه در اختیار دارد برای پیشبرد بدون مشكل فعالیتهای تجاری شما مشتریان ارزشمند یار و یاور شماست. این فعالیتها عبارتند از: حمل و نقل كالاها از كارخانه ها و توزیع كنندگان به فروشندگان، از كارخانه به بنادر یا خارج از كشور، از بنادر یا خارج از كشور به مناطق گمركی، از بنادر و یا مناطق گمركی به خارج از كشور.

 • خدمت حمل و نقل به ایران
 • خدمت حمل و نقل هوایی
 • خدمت حمل و نقل نساجی
 • خدمات حمل و نقل و توزیع داخلی
 • خدمات حمل بار و گمرك خارج از كشور
 • خدمات انبارداری و دپو كردن
 • حمل و نقل تجاری ترانزیت در گمرك تركیه
 • حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
 • حمل و نقل سوخت
 • خدمات بین المللی
 • لجستیك اتومبیل